Jak se uzdravila souprava Ečs

Jak se uzdravila souprava Ečs
Stejně tak, jak je věnována péče automobilovým veteránům, starým motocyklům, historickým tramvajím, autobusům, trolejbusům a dalším pamětníkům starých časů, jsou s nemenším úsilím  opatrovány i dvě historické soupravy pražského metra. Příznivci metra  jistě tuší, že řeč je o třívozové  soupravě, složené z nejstarších vozů typu Ečs a o jen o něco málo mladší pětivozové soupravě 81-71.

 

O ně se stará skupinka nadšenců rozličných profesí pracovníků metra, kteří neustále pečují o jejich vzhled a v neposlední řadě se, leckdy i ve svém volném čase, aktivně spolupodílejí na přípravách a pořádání rozličných akcí, kde jsou pak tyto historické soupravy prezentovány veřejnosti (Zážitková turistika, výroční a nostalgické jízdy, mikulášské jízdy a další).

 

Za vozy Ečs zaskočila souprava 81-71

Hlavní dohled nad oběma vlaky mají pracovníci jednotky Správa vozidel Metro (JSVM). Ani tady by se to ale bez velké dávky fandovství neobešlo. Kromě standardního zajišťování běžný údržby, vedení průkazů způsobilosti, provádění pravidelných technických prohlídek, drobných oprav, plánování jízd a v neposlední řadě i sledování kilometrických a časových proběhů do revizí (tato činnost není u historických vlaků zajišťována smluvně dodavatelskými firmami, pouze revize a náročnější opravy jsou u nich poptávány formou konkrétní objednávky) je rovněž nutné realizovat před každou jízdou tzv. „přípravu soupravy“. Tato příprava zahrnuje především vizuální kontrolu stavu soupravy, funkční zkoušku a provedení úplné zkoušky brzdy (ÚZB). Po návratu soupravy zpět do výchozího depa je opětovně provedena komplexní kontrola jejího stavu, která je analogií technické kontroly.

 

Ač je historickým soupravám metra věnována velká pozornost, zub času si i zde vybral svoji daň. V květnu 2013 byla odhalena zvýšená hlučnost pojezdu na dvou vozech Ečs. Konkrétně se jednalo o druhý podvozek vozu 1084 a první podvozek vozu 1085. Během následné ověřovací jízdy byla lokalizována pravděpodobná příčina této zvýšené hlučnosti. Bylo rozhodnuto o prozatímním stažení historické soupravy Ečs z provozu, aby se předešlo dalšímu zhoršování stavu spojek a převodovek inkriminovaných dvojkolí. Odstavenou „Ečeesku“ v rámci plánovaných akcí zastoupila sesterská historická 81-71.

 

Diagnóza nalezena v Hostivaři

Ve věci úvodní diagnostiky zjištěné závady byla oslovena společnost Siemens Metro Mobility Services, provádějící pro DPP údržbu souprav M1 formou outsourcingu, aby provedla kontrolu stavu kardanových spojek, kterými je převáděn točivý moment z trakčního motoru na pastorek převodovky. Jelikož na spojkách nebylo shledáno závad, přišla řada na kontrolu velkého ozubeného kola převodovky, pastorku, ložisek pastorku a skříně převodovky, včetně zjištění stavu nápravových ložisek. Tohoto zákroku se ujal Full servis Praha, provoz Škody Transportation v Praze, zajišťující pro DPP údržbu modernizovaných vozidel typu 81-71M. A tak v červnu odjela souprava Ečs z domovského depa Kačerov do depa Hostivař, odkud byly oba defektní vozy přepraveny do OZM, kde byly oba hlučné podvozky vyvázány a kompletně demontovány. Po důkladné prohlídce demontovaných dílů bylo konstatováno opotřebení ložisek a ozubených kol převodovky. Nezbylo než konstatovat, že tyto součásti je nutno vyměnit.

 

Celá věc měla ovšem jeden háček. Tím háčkem bylo zasmluvněné účinkování soupravy v připravovaném snímku Ridleyho Scotta Child 44, plánovaného na 23. až 25. srpna 2013. S ohledem na připravované natáčení byla proto dohodnuta pouze prozatimní oprava dotčených dvojkolí s tím, že se komplexní oprava uskuteční až po připravovaném natáčení. V pondělí 21. října pak byl vůz 1084 posunem dopraven do haly OZM a o den později se začalo s demontáží vyvázaných podvozků. Kromě výměny všech dvojkolí vozu 1084 za dvojkolí nově sestavená (s novými skládanými koly plného průměru věnce, novými ložisky pastorku, ložisky skříně převodovky, vyměněným velkým ozubeným kolem převodovky a nově dodanými pastorky), prošly rámy podvozků a veškeré jejich komponenty (brzdové pákoví, závěsy převodovek, vodítka vedení ložiskových skříní atd.) důkladnou defektoskopickou a technickou kontrolou. Největším oříškem se stala výměna kuličkových ložisek skříně převodovky. Narozdíl od jiných dílů jsou svým rozměrem odlišná od těch, kterými jsou standardně osazena dvojkolí modernizovaných vlaků 81-71M. Nezbylo než pro Ečeesku přizpůsobit standardní ložiska a broušením zvětšit průměr jejich vnitřního kroužku o 1 mm.

 

Návrat na koleje a domů

Po zpětném sestavení podvozku a provedení finálního nátěru následovalo zavázání pod skříň vozu. Díky nasazení pracovníků OZM mohla být ve středu 13. listopadu provedena funkční zkouška celého vozu v místní zkušebně a druhého dne se vůz 1084 vrátil zpět do haly depa Hostivař ke dvěma zbylým vozům soupravy. Ve středu následujícího týdne byla vykonána funkční zkouška sestaveného vlaku, doplněná o provozního ošetření stupně P0 a úplnou zkoušku brzdy celé soupravy. Souprava tak byla připravena k provedení zkušebních jízdy v předepsané délce 50 kilometrů, která se musí vykonat po každé vyvazovací opravě dvojkolí. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám podzimního sychravého počasí, se jízdy neuskutečnily na zkušební trati depa Hostivař, ale na trati A v noční výluce na vyloučené trati. Během noční přepravní výluky v sobotu 30. listopadu tak souprava Ečs v úseku Skalka – Náměstí Míru najezdila bez závad 55 kilometrů. Tak byla splněna základní podmínka pro obnovení jízd s cestujícími. Ve večerních hodinách 12. prosince 2013 se proto mohla souprava Ečs vrátit zpět do svého domovského depa Kačerov.

 

Tím ovšem opravy pojezdu historické soupravy Ečs nekončí. V roce 2014 uvažuje jednotka Správa vozidel Metro s opravou pojezdu obou zbývajících vozů. Termín opravy je plánován na 1. a 2. čtvrtletí příštího roku.

 

Text a foto: Petr Havlíček