Keramická stěna

Keramická stěna

Základní údaje

Autor Helena Samohelová
Doba vzniku 1985
Lokalita Můstek B
Materiál glazovaný keramický obklad

Autorkou této keramické stěny je Helena Samohelová (1941). Stěna vyjadřuje výtvarnou myšlenku trasy I. B. použít k odlišení tohoto úseku sklo a glazovanou keramiku. A právě glazování mělo docílit na keramice větší plastické pestrosti na rozdíl od režné keramiky použité na trase II. C. Samohelová zde použila geometrické prvky, které sestavila tak, aby do sebe logicky zapadaly. Vytvořila vlastně sestavu keramických dílů na stavebnicové téma a přenesla tak geometrické abstraktní motivy do média keramické dekorativní stěny. Je rovněž autorkou keramického pásu za nástupišti stanice můstek B a dalších stanic trasy B. Tento podchod byl vybudován v souvislosti s výstavbou trasy I. B. a stanice Můstek B, které byly uvedeny do provozu 2. 11. 1985. Architektonické řešení stanice a vestibulů vypracoval ing. arch. Jarmil Srpa.

 

Helena Samohelová se narodila roku 1941 v Praze. Vystudovala Vysokou školu umělecko průmyslovou v Praze, ateliér keramiky a porcelánu, který vedl Otto Eckert. Věnovala se tvorbě kachlů a keramických stěn zakomponovaných do veřejných budov. Za všechny jmenujme alespoň keramické obklady v odbavovací hale Hlavního nádraží v Praze. Druhou výtvarnou polohou Heleny Samohelová jsou komorní figurální práce z keramiky, kde projevuje svou touhu po sochařské práci. Kromě několika jiných ocenění získal její návrh průmyslového obkladu v roce 1969, I. cenu na mezinárodní soutěži v Itálii v městě Qualto Tadino. Roku 1972 byla přijata za členku International Academy of Ceramics v Ženevě.