V dubnu 1974 se Den D pražského metra blížil

V dubnu 1974 se Den D pražského metra blížil
Nezbytnou podmínkou pro zahájení pravidelného provozu metra s cestujícími byla dynamická zkouška Nuselského mostu. Uskutečnila se ve dnech 1. – 7. dubna 1974 a skládala se ze tří částí. Pro veřejnost bylo zřejmě nejatraktivnější zatížení impulsními raketovými motory, které po zažehnutí most krátce rozkmitaly. Ve druhé části zkoušky byly využity mechanické budiče, které most zatížily na principu rotující nevyvážené hmoty. Při třetí zkoušce vedle sebe pojížděly rychlostí 10–80 km/h jeden až čtyři zatížené nákladní automobily Tatra T 148.

 

Prováděly se také zkoušky s vozy metra. V tomto případě se zatěžování mostu uskutečnilo ve dnech 6. a 7. dubna v době od 22 hodin do půl šesté ráno. Prováděly se jízdy prázdnými vozy a také vagóny naloženými pytli cementu. K jízdám se použily dvě dvouvozové soupravy (tzv. minimální provozuschopné jednotky. Soupravy pojížděly odstupňovaně po 10 km rychlostí 10–80 km/h. Jízdy se prováděly nejdříve jednou soupravou po každé koleji v obou směrech a pak dvěma soupravami jedoucími po obou kolejích souběžně stejným směrem. Celkem se v tubusu mostu uskutečnilo 92 jízd. Zkoušky dopadly ke spokojenosti všech odborníků. Byl tak učiněn další krok k zahájení provozu metra.  

 

V rámci kolaudace „prvního céčka“ se musela uskutečnit také technicko-bezpečnostní zkouška. V pátek 12. dubna 1974 projela úřední komise oběma směry celou trať třívozovou soupravou 1012+1007+1022. Jízda po první traťové koleji trvala 7 minut a 56 vteřin, po druhé traťové koleji 7 minut a 24 vteřin. Komise na závěr zkoušky konstatovala, že první provozní úsek tratě C je připraven k bezpečnému a plynulému provozu bez cestujících. Odbor výstavby NVP tak mohl jako drážní správní orgán na návrh hlavní kolaudační komise ještě ten samý den vydat povolení k zahájení provozu bez cestujících. Bylo zapotřebí provéz více zkoušek Především o prověření funkčnosti a výkonnosti zabezpečovací a ostatních zařízení v intervalu 75 vteřin pro výjezd a nájezd nejméně 6 souprav na trať. Zkoušel se také provoz na celé trati v intervalu 90 vteřin, a to nejméně po dobu dvou hodin.

 

Ne všechno při kolaudačním řízení probíhalo k úplné spokojenosti. Například odborné kolaudační komise konstatovaly, že depo Kačerov nemůže být zatím doporučeno k uvedení do provozu. Byly tu důvody administrativní, ale vyskytla se také celá řada závad a nedodělků. V pořádku bylo kolejiště včetně zabezpečovacího a energetického zařízení. Většina dalších objektů mohla být užívána do odvolání jen v rámci tzv. pomocného provozu na nezkolaudované části. Pochopitelně probíhaly četné dokončovací práce na povrchu a začínala velká propagační kampaň, která měla veřejnost na nový dopravní prostředek, ale také na četné další změny v pražské MHD, včas připravit.

 

Všechna důležitá výročí DPP vztahující se k dubnu 2014 se můžete dočíst v Historickém kaleidoskopu v DP kontaktu č. 4/2014. Kompletní archiv časopisu v PDF naleznete na adrese http://www.dpp.cz/dp-kontakt.