Dáme se snadno ovlivnit? Tato studie potvrzuje

Myslíte si, že se vždy rozhodujete na základě svobodné vůle? Zmíněné teoretické otázky pojednávaly, jak by se účastníci zachovali v různých nečekaných situacích, například "Může být vražda omluvena? ". Škálu odpovědí zařadili mezi podstatné a méně podstatné. Sledovali pohyb očí účastníků, jak se upřeně dívali na obrazovku a vybírali si z odpovědí. Přišli na převratnou věc – dokážou ovlivnit odpovědi účastníků.
hledání novinek
Daniel Richardson, vědec zabývající se neurony v mozku, z univerzity v Londýně, vysvětluje podstatu: "nenabízeli jsme účastníkům žádné nové informace. Zaměřili jsme se na moment, kdy se rozhodnou a vyrušili je ve správnou chvíli. Změnili jsme tím jejich rozhodnutí na základě toho, jak oni změnili své stanovisko. "Richardson navíc doplňuje:" Obchodníci umí velmi dobře využívat tento způsob. Jsou to přesvědčiví a komunikativní lidé, kteří pozorují, jak se člověk rozhoduje pro danou věc. Využijí moment, kdy se člověk dostane do stádia, kde je rozhodnut něco koupit, nabídnou mu slevu nebo bonus a uzavřou dobrý obchod. "

Vzpomeňme mobilní aplikace, které využívají zrakovou pozornost. Nepozorovaně se zjeví v prohledávání jedné stránky a najednou nás zaujme nabídka z jiné stránky. Zraková pozornost má vliv na vyšší nervovou soustavu, rozhodování, stanoviska a přání. Jsme náchylní k tomu, aby nás jiní manipulovali. Poznání nás vede k tomu, abychom se zabývali tím, co vidíme a jak nato reagujeme. Oči jsou branou do našich myšlenkových procesů. Je třeba, abychom se soustředili na to, jakým informacím dáváme přednost a jaké si vytlačujeme z mysli.
veselý telefonát

Všimněte si, že mobilní aplikace a reklamy jsou nastaveny tak, aby byly v zorném úhlu očí. Kdyby se posunuly doleva, neměly by na člověka tak velký vliv. Když už konečně víme, jak to funguje, máme tak vyšší šanci, abychom se mohli rozhodnout sami. Přemýšlet nezaujatě a objektivně.