Sociální služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi patří mezi sociální služby. Stanovuje to zákon o sociálních službách. Tyto služby zajišťují podporu rodinám s dětmi, které jsou ohroženy dlouhodobě nepříznivou sociální situací. Jedná se především o špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy či špatné prostředí. Sociální služby jsou vesměs bezplatné a jedná se jak o poradenství v oblastech výchovy dětí, získávání rodičovských kompetencí, zlepšení finančního hospodaření, prevence zadlužení nebo ztráty bydlení, tak se může jednat o poskytování prostor dětem, ve kterém budou moci trávit volný čas, aniž by byly ve špatném prostředí.
malování s tátou
Tyto služby probíhají buď ve formě ambulantní, nebo terénní. Ambulantní sociální služby jsou právě o docházení do poradny či nízkoprahového centra. Terénní sociální služby pracují právě s rodinou v jejím přirozeném prostředí. Pracovník dochází za rodinami do daných lokalit a působí na ně v jejich domovech, na sídlištích, ve vyloučených lokalitách…  Cílem sociálních služeb určených pro rodiny s dětmi je zabránit zhoršování nepříznivé životní situace, která děti ohrožuje na jejich vývoji. Cílem je také zlepšení celkové životní úrovně rodiny. Služby většinou nabízejí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkují kontakt se společenským prostředím, poskytují sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (dle zákona o sociálních službách).
dva paneláky
Nízkoprahová centra pro děti a mládež
Nízkoprahová centra jsou určena pro děti i mládež. Proč se taková centra staví právě ve městech a především na sídlištích? Protože jsou určena pro děti, které nemají kde trávit volný čas. Poskytne jim vlastně prostor a materiální podporu pro trávení volného času, tak aby se co nejvíce omezila tvorba škodlivých part na sídlištích. Děti tak mohou docházet do centra, kde jim vyškolení pracovníci pomůžou, poradí a podpoří je v jejich úsilí. Tato centra jsou zdarma a tím pádem jsou oblíbená právě ohroženými dětmi.