Údržba vody v bazénu

Kvalita vody je velmi důležitá především ze zdravotních důvodů. Nikdo nechce odcházet od bazénu se svědící podrážděnou pokožkou nebo dokonce s nějakým ekzémem, vyžadujícím dlouhodobou léčbu.

Mechanická údržba vody má za úkol udržet vodu v bazénu v čistém stavu, bez nečistot zvenčí, zpravidla viditelných pouhým okem. Může to být padající listí nebo písek či tráva, kterou uživatelé do bazénu mohou vnášet do vody. Mechanické nečistoty lze z vody odstranit pomocí filtrace, síťky nebo bazénového vysavače. Ty mohou být ruční, poloautomatické nebo automatické.

I na první pohled čistou vodu je nutné chemicky ošetřovat, aby se zabránilo přemnožení mikroorganismů, které mohou uškodit našemu zdraví. Před uvedením bazénu do provozu je důležité jej mechanicky očistit od prachu, usazenin a organických nečistot. Stěny a dno bazénu je vhodné ošetřit přípravky, které zabrání vzniku řas a plísní. Zkontrolujte stav a funkčnost filtračního zařízení podle návodu dodaného výrobcem.

bazén dítě

Průběžná údržba spočívá v pravidelném čištění dostupných povrchů bazénu, kontrole a případné úpravě pH vody každý týden a pravidelné filtraci. Hodnotu pH je nutné udržovat v rozmezí 6,8 až 7,4. Kontrolujte znečištění filtru a provádějte jeho proplach. Celý objem vody v bazénu musí projít filtrací minimálně dvakrát v průběhu 24 hodin. Dobrá cirkulace vody napomáhá rozmíchání chemických přípravků. Usazeniny ze dna bazénu vysajte bazénovým vysavačem. Při provádění údržby a chemického ošetření vody nesmí být v bazénu žádné osoby, jejich vstup je umožněn až po řádném rozmíchání ošetřujících chemických přípravků.

bazén prostírání

Objektivní zjištění teploty vody zajistí teploměr do bazénu, ten je zvláště důležitý u bazénů vyhřívaných, kde se podílí na regulaci teploty vody. Teplota vody má rovněž vliv na rychlost množení mikroorganismů a následnou potřebu chemické úpravy vody.