Bez ekonomiky bychom nežili

Všichni víme, že bychom my lidé nedokázali přežít bez vzduchu k dýchání, že se neobejdeme ani bez pitné vody, ani bez potravy. Ale ne až tak často si uvědomujeme, že bychom neobstáli na světě ani bez ekonomiky. A pokud by snad zlomek z nás i bez této přežil, pak by to určitě nebylo něco, co by se dalo považovat za skutečný lidský život. Protože téměř vše, co my lidé máme, nějak souvisí právě s ekonomikou.

mince eura

Jenom si to uvědomme. Co z toho, co máme a bereme třeba i jako naprosto samozřejmou součást našich životů, bychom měli i tehdy, kdyby tu nebyla aspoň nějak fungující ekonomika? Nic z toho bychom si nemohli koupit, a tudíž by se nikdo neobtěžoval ani s tím, aby to vymyslel a vyrobil. Neměli bychom tím pádem nic sofistikovaného, ale obejít bychom se museli i bez většiny potravin, bez domů a bytů, jaké dnes bereme jako něco docela běžného, neměli bychom tu ani žádné fungující služby. Všechno bychom si museli zajišťovat vlastními silami z toho, co by nám nabízelo okolní prostředí, a to, co bychom nezvládli, bychom neměli.

A tak je dobře, že je všude kolem nás fungující ekonomika. Jistě, velice často na tuto žehráme, velice často jsme s něčím, co s ní souvisí, nespokojeni, ale přesto se kdykoliv ochotně zapojujeme do různých ekonomických procesů. Pracujeme, abychom si vydělali, získané peníze utrácíme nebo spoříme, investujeme a tím pádem žijeme tak, jak žijeme. Což by nám bez ekonomiky nebylo dopřáno.

eura finance

Ovšem můžeme žít jenom na takové úrovni, jakou nám naše ekonomika dovolí a umožní. A proto bychom se určitě měli zajímat o to, jak to kolem nás v ekonomické rovině funguje. A rozhodně bychom neměli sedat na lep různým ekonomickým populistům. Protože ekonomika, to jsou i dluhy. A čím větší dluhy se tu nadělají, tím více a hůře se později splácí. Jak to vidíme třeba právě i dnes. Kdy si mnozí z nás na svou ekonomickou situaci stěžují, aniž by si chtěli přiznat, že se jim nevede především proto, že se prostě doplácí na to, jak jsme si dříve žili nad poměry. Ono ‚má dáti – dal‘ se totiž nedá ošidit.