Nejlepší fotografové považují svou profesi za hobby

Amatérská i profesionální fotografie je pro většinu aktivních fotografů zábavou a koníčkem zároveň. Hranice mezi profesí a zábavou je velmi tenká, zkušení harcovníci vám sdělí, že v podstatě neexistuje, věnujete-li se této činnosti celým svým srdcem. Mezi námi je stále celá řada pamětníků, kteří začínali pracovat s technikou černobílého podání světla a stínu, a jež vyzdvihují onen základ, jaký objev celuloidového negativu, vývojky a ustalovače přinesl nepopsatelný pohled na svět. Právě světlo a stín a vhodně zvolená kompozice vyzdvihuje fotografování mezi umělecké obory.
objektviy na fotkách

Světlo a stín

V uměleckých školách je součástí výuky schopnost vnímat a rozlišovat proces dopadajícího světla na okolní předměty a podle toho volit vhodnou techniku kresby, plastiky, anebo zmíněné fotografie. Nejvíce vyniká právě na černobílém pozadí, proto jsou také takto koncipované snímky poutavější, harmoničtější a pro lidskou duši přijatelnější. Většina návštěvníků takto pojatých galerií, výstav a vernisáží se také vrací obohacena o vnitřní zážitek, který s barevným snímkem nelze docílit.

Volba kompozice

Kompozice je druhou nejdůležitější formou vyjádření kouzla momentu přítomného okamžiku. Velmi záleží na tom, z jakého úhlu zachycený objekt snímáme, v jakém poměru jsou jednotlivé objekty, co je dominantní, co ustupuje do pozadí, zda se vytváří prostorová projekce, panorama, anebo je pozornost soustředěna na detail. U všech typů snímků se kromě velikosti objektivu, ohniskové vzdálenosti a ostrosti hodnotí právě kompoziční ladění, které oko diváka upoutá na první pohled.
fotky u kufru

Expozice

Zpravidla nejobtížnější část celého procesu je volba vhodné expozice. Vždy jde o kombinaci časového úseku otevření závěrky, citlivosti materiálu u analogových projekcí a zároveň šíře rozevření objektivu – clony. Tyto hodnoty musí vzájemně korespondovat, odlišné pojetí je u statických panoramatických snímků, jiné u zachycení pohybu, rozhoduje i množství přirozeného a umělého světla. Ať už se věnujete analogovému způsobu na filmový svitek anebo používáte digitální přístroje, podstata je vždy stejná – pochopit základní proces a funkcionalitu fotoaparátu, který právě držíte v ruce.