Metro v datech


1898 -  Ladislav Rott předkládá první návrh na stavbu podzemní dráhy v Praze. Elektrické podniky ho odmítají, protože prý podzemní dráhy není v Praze zapotřebí.

1912 -  Ing. Bohuslav Vondráček předkládá projekt podzemní dráhy (podpovrchové tramvaje) v trase: Václavské náměstí – Rudolfinum.

1926 -  Ing.C. Jiří Hruša se účastní soutěže pořádané pro posluchače českých vysokých škol Americkou jednotou československých inženýrů v Chicagu návrhem pražské podzemní dráhy.

1926 -  Ing. Vladimír List a Ing. Bohumil Belada předkládají Studii rychlé městské dráhy „Metro“ v Praze.

1930 -  Elektrické podniky vypisují veřejnou soutěž na řešení dopravních poměrů v hlavním městě Praze

1931 -  Soutěžní návrhy Škodových závodů, ČKD a Dr. Ing. Alexandra Voigtse byly oceněny zvláštními cenami. Žádný projekt ale nebyl vybrán k realizaci.

1939 -  Studijní oddělení Elektrických podniků hlavního města Prahy vypracovalo projekt sítě rychlých drah – podpovrchové tramvaje.

1939 -  Ustaveno Konsorcium stavebních firem, kterému bylo zadáno vypracování projektu podzemní dráhy. Zahájila činnost Projekční kancelář podzemní dráhy v Praze.

1939 -  Správní výbor hlavního města Prahy změnil zadání projektu a rozhodl, že se bude připravovat výstavba klasické podzemní dráhy – metra. Zahájeny práce na tzv. Projektu M.

1941 -  Dokončen podrobný projekt tratě A Dejvice – Pankrác a generální projekty dalších tratí (B: Smíchov – Libeň a C: Výstaviště – Flora). Výstavbě metra zabránila pokračující druhá světová válka. Projekční kancelář podzemní dráhy v Praze ukončila činnost.

1949 -  Výstavba podzemní dráhy byla odložena nejméně do roku 1960.

1953 - Vláda v tajném režimu schválila výstavbu metra. Vznikl tzv. Ideový projekt metra, který byl po několika měsících příprav zastaven.

1958 -  Skupina odborníků vypracovala studii Metro a doprava v Praze.

1965 -  2. června -  Vláda schválila koncepci podpovrchové tramvaje, tzv. Investiční studii. Ve výhledu se uvažovalo s přestavbou na klasickou podzemní dráhu.

1966 -  6. ledna -  Zahájena výstavba prvního úseku podpovrchové tramvaje.

1967 -  15. března -  Zahájena výstavba první stanice (Hlavní nádraží).

1967 -  9. srpna -  Vláda přijala usnesení o výstavbě metra bez mezietapy podpovrchové tramvaje.

1969 -  20. ledna -  Zahájena ražba prvního tunelu metra mezi Štětkovou ulicí a Náměstím Hrdinů.

1971 -  1. ledna -  Reorganizace Dopravního podniku. V rámci DP ustaven DP – Metro.

1971 -  24. března -  Česká vláda rozhodla o nákupu vozů metra typu Ečs ze Sovětského svazu.

1971 -  6. května -  Zahájeny zkušební jízdy prototypu soupravy R1 české výroby pro pražské metro.

1973 -  16. října -  Do Prahy dorazilo prvních šest vozů Ečs.

1973 -  29. prosince -  První ověřovací jízda soupravou metra v celé trase prvního provozního úseku tratě C.

1974 -  9. května -  Zahájen pravidelný provoz na první trati pražského metra.

1978 -  12. srpna -  Zahájen provoz na prvním úseku tratě A. Do provozu uvedeny nové vozy sovětské výroby typu 81-7171 (čelní) a 81-7141 (vložené).

1985 -  29. září -  Zrušeny turnikety a zaveden nový bezpeněžní odbavovací systém cestujících v metru (elektronické označovací strojky).

1985 -  2. listopadu -  Zahájen provoz na prvním úseku tratě B.

1997 -  6. prosince -  První rekonstruovaná souprava 81-71 M zahájila zkušební provoz na tratích metra (bez cestujících; s cestujícími zahájen zkušební provoz v únoru 1998).

1998 -  2. října -  Zahájeny zkušební jízdy prototypové soupravy M1 na tratích metra (bez cestujících). Soupravu vyrobilo Konsorcium ČKD-Siemens-Adtranz.

2002 - 12. – 16. srpna – Během povodně byla zaplavena velká část tratí a stanic pražského metra. Provoz byl obnovován postupně po náročných rekonstrukcích až do 22. března.

2008 - 8. května – Byl zahájen provoz na zatím posledním traťovém úseku pražského metra Ládví – Letňany.

2011 - 21. března – Uskutečnil se křest nového razicího štítu Tonda a následně byla zahájena ražba nového traťového úseku Dejvická – Nemocnice Motol. Zahájení provozu se předpokládá v dubnu 2015.