Umění v metru

Součástí oslav 40 let pražského metra je také projekt Umění v metru, který se snaží přiblížit tvůrce a zapomenuté původní významy výtvarných děl v některých stanicích metra.

Pro každou stanici bylo vytvořeno ideologické libreto, které se v prvé řadě odvíjelo od názvu konkrétní stanice. Libreto obsahovalo ideové zdůvodnění uměleckého záměru, velikost a určení materiálu i předpokládanou cenu díla. Výtvarná složka stanic byla instalována především ve vestibulech a v parteru stanic, nesměla totiž překážet v plynulosti provozu a rozptylovat pozornost cestujících. V metru nalezneme kromě děl poplatných své době i díla, která přesahují dobu normalizačního bezčasí a svou kvalitou patří k nadprůměrným počinům ve veřejném prostoru.

Pro stanice pražského metra byly navrhovány vžité názvy městských čtvrtí, např. Petřiny, Břevnov, Malostranská, Staroměstská apod. Dále názvy známých míst jako Můstek, Muzeum, Palmovka, Balabenka, Hlavní nádraží. Důležité bylo pojmenování podle názvů ulic, ovšem jen za předpokladu, že se vztahovalo k význačným představitelům dělnického a komunistického hnutí, vyjadřovalo kladný vztah k Sovětskému svazu, míru nebo národním dějinám (Gottwaldova, Leninova, Sokolovská, Lidická, Hakenova). Zvažovalo se též použití názvů určující blízkost některých zařízení, například stanice Spartakiádní, Stavařská, Kováků, Zdravotníků.

Věříme, že pro vás budou naše informační tabule zdrojem nových a zajímavých informací.

Mgr. Josef Šrejma – historik umění


Fontána

Stanice metra Jiřího z Poděbrad

Řeka

Stanice metra Nádraží Holešovice

Profily dalších uměleckých děl vám představíme postupně v dalších dnech.